Lirus A-kull

Syskon träff i Arboga 4 maj 2013. 3 x Lirus A kull

Från vänster Lirus Asteria, Lirus Adonis och Lirus Apollon

där är dom 8 mån