PennHIP

 

 

PennHIP

 

Lite Info om PennHIP

 

PennHIP är en metod att med röntgen bestämma hur stort glapp det finns i hundens höftleder. Glappet ger sedan ett mått på risken att utveckla höftledsartros genom höftledsdysplasi. Glappet och höftkulans storlek ger ett mått som kallas DI (distraktionsindex).

 

 

DI har visat sig var det hittills bästa sättet att bedöma risken för att en hund skall utveckla höftledsartros. Eftersom hundens DI jämförs med övriga inom samma ras kan resultatet användas som en del i ett avelsurval.

 

 

Allra säkrast resultat ger PennHIP vid 12 månaders ålder – men redan så tidigt som vid 16 veckor är säkerheten uppe i 85%. Högdräktiga och digivande tikar skall inte PennHIPröntgas eftersom deras höfter kan vara lite extra slappa. Löpande tikar går däremot bra att röntga.

 

 

 

 

Astis PennHIP resultat

 

 

Inkas PennHIP resultat